مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در IBM شامل IBM Storage Scale Container Native Storage Access  نسخه 5.1.2.1 تا 5.1.7.0 امکان شروع اتصال به کانتینرها از شبکه‌های خارجی و آغاز اتصالات از یک کانتینر خارج از فضای نام (namespace) فعلی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-41738 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7095312  
CVE-2022-41737 7.1 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7095312  

 

 

administrator

نظر دهید