مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در IBM شاملIBM Security Verify Access نسخه 10.0.0.0 تا 10.0.6.1 امکان بدست آوردن کنترل سرور با استفاده از پروتکل‌ها و تماس‌های ناامن و گرفتن دسترسی از راه دور از طریق نصب فایل پیکربندی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32328 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7106586  
CVE-2023-32330 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7106586  
CVE-2023-43017 8.2 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7106586  

 

 

administrator

نظر دهید