مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Tp-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Tp-Link شامل مسیریاب Tp-Link ER7206 Omada Gigabit VPN نسخه 1.3.0 ساخت 20230322 Rel.70591 امکان تزریق فرمان سیستم‌عامل و اجرای کد در عملکرد مشتری PPTP، در هنگام تنظیم پیکربندیPPTP global، عملکرد منبع مهمان (guest resource)، در هنگام پیکربندی عملکرد wireguard VPN ، عملکرد GRE policy، عملکرد ipsec policy، در هنگام پیکربندی عضو گروه وب (the web group member) و عملکرد web filtering را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-36498 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1853  
CVE-2023-42664 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1856  
CVE-2023-43482 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1850  
CVE-2023-46683 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1857  
CVE-2023-47167 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1855  
CVE-2023-47209 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1854  
CVE-2023-47617 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1858  
CVE-2023-47618 7.2 نامشخص https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2023-1859  

 

 

administrator

نظر دهید