مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در WordPress شامل افزونه‌های HTML5 Video Player نسخه قبل از 2.5.25 و Contact Form Entries نسخه 1.3.2 و قبل‌تر امکان تزریق SQL و بارگذاری فایل مخرب (به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1061 8.6 نامشخص https://www.tenable.com/security/research/tra-2024-02  
CVE-2024-1069 7.2 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/120313be-9f98-4448-9f5d-a77186a6ff08?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید