مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 121.0.6167.139 امکان Use after free در Network، Canvas و WebRTC(Peer Connection) که منجر به خراب شدن هیپ و پشته از طریق یک صفحه HTML مخرب و دستکاری شده می‌شود، را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1077 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_30.html  
CVE-2024-1060 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_30.html  
CVE-2024-1059 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_30.html  

 

 

administrator

نظر دهید