مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌‌‌ در WordPress شامل افزونه‌های PDF Invoices & Packing Slips for WooCommerce نسخه 3.7.5 و قبل‌تر، Delhivery Logistics Courier نسخه 1.0.107 و قبل‌تر و InstaWP Connect نسخه 0.1.0.9 و قبل‌تر امکان تزریق SQL و افشای اطلاعات حساس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22147 7.6 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/wordpress-pdf-invoices-packing-slips-for-woocommerce-plugin-3-7-5-sql-injection-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-22283 8.5 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/delhivery-logistics-courier/wordpress-delhivery-logistics-courier-plugin-1-0-107-subscriber-sql-injection-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-23506 7.7 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/instawp-connect/wordpress-instawp-connect-plugin-0-1-0-9-sensitive-data-exposure-vulnerability?_s_id=cve  

 

 

administrator

نظر دهید