مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 124.0.6367.155 امکان سرریز بافر هیپ در WebAudio و Use after free در ANGLE که منجر به سواستفاده از خراب شدن هیپ از طریق یک صفحه HTML دستکاری شده می‌شود، را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4559 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-update-for-desktop_7.html  
CVE-2024-4558 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-update-for-desktop_7.html  

 

 

administrator

نظر دهید