مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در PHP

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در PHP نسخه‌های 8.1 تا نسخه قبل از 8.1.28، نسخه‌های 8.2 تا نسخه قبل از 8.2.18 و نسخه‌های 8.3 تا نسخه قبل از 8.3.5 امکان اجرای بی‌پایان تابع mb_encode_mimeheader() برای برخی از ورودی‌ها (شامل رشته‌های طولانی از کاراکترهای بدون فاصله و به دنبال آن یک فاصله) که در صورت استفاده از این داده‌ها و تابع در برنامه باعث ایجاد انکار سرویس (DOS) می‌شود و همچنین تزریق فرمان از طریق پارامتر array-ish $command در هنگام استفاده از دستورproc_open  و اجرای دستورات دلخواه در پوسته ویندوز حتی اگر گزینه bypass_shell در ویندوز فعال باشد، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2757 7.5 نامشخص https://github.com/php/php-src/security/advisories/GHSA-fjp9-9hwx-59fq  
CVE-2024-1874 9.4 نامشخص https://github.com/php/php-src/security/advisories/GHSA-pc52-254m-w9w7  

 

 

administrator

نظر دهید