مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در QNAP

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی‌ در QNAP، شامل QTS، QuTS hero، QuTScloud، myQNAPcloud و myQNAPcloud Link (PWN2OWN 2023) و افزونه (add-on) Media Streaming امکان تزریق فرمان سیستم‌عامل، کنترل دسترسی و احراز هویت نامناسب، پیمایش مسیر که منجر به خواندن محتویات فایل‌ها و افشای داده‌های حساس می‌شود، مجوز نادرست و دور زدن احراز هویت دو مرحله‌ای و افشای اطلاعات حساس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-32766 10.0 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-09  
CVE-2024-32764 9.9 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-09  
CVE-2024-27124 7.5 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-09  
CVE-2023-51365 8.7 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-14  
CVE-2023-51364 8.7 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-14  
CVE-2023-50363 7.4 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-20  
CVE-2023-47222 9.6 نامشخص https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-15  

 

 

administrator

نظر دهید