مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در سری‌های Omron PLC CJ/CS/CP/NX

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در سری‌های Omron PLC CJ/CS/CP/NX همه نسخه‌ها و Omron  Safety Controllers (SL3300) همه نسخه‌ها امکان انجام حمله  bruteforceدر ویژگی احرازهویت پروتکل  Omron FINSو دسترسی به حافظه محافظت شده و پیمایش دایرکتوری و بازنویسی فایل‌ها از طریق فایل‌های مخرب پروژه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-45790 8.6 نامشخص https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-262-05  
CVE-2022-45792 7.8 نامشخص https://www.dragos.com/advisory/omron-plc-and-engineering-software-network-and-file-format-access  

 

 

administrator

نظر دهید