مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ و بحرانی در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌ و بحرانی در WordPress شامل افزونه‌های Product Addons & Fields for WooCommerce تا نسخه 32.0.18، WP SMTP نسخه‌های 1.2 تا 1.2.6 و MM-email2image  تا نسخه 0.2.5 امکان بارگذاری فایل مخرب دلخواه از طریق ppom_upload_file، تزریق SQL و Stored XSS از طریق CSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3962 9.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/4f95bcc3-354e-4016-9a17-945569b076b6?source=cve  
CVE-2024-1789 7.2 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/ee269bc7-2822-4a07-be91-6763c1cf6cf2?source=cve  
CVE-2024-3076 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/617ec2e9-9058-4a93-8ad4-7ecb85107141/  

 

 

administrator

نظر دهید