مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Cisco

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Cisco شامل Cisco Integrated Management Controller (IMC) به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب ورودی‌های کاربر امکان تزریق فرمان بر روی سیستم‌عامل (در CLI و رابط مدیریت مبتنی بر وب (web-based management interface)) و ارتقا سطح دسترسی به ریشه (root) را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20295 8.8 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cimc-cmd-inj-mUx4c5AJ  
CVE-2024-20356 8.7 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cimc-cmd-inj-bLuPcb  

 

 

administrator

نظر دهید