مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Google

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Google شامل Google Chrome نسخه قبل از 124.0.6367.60 امکان خراب شدن اشیا (Object corruption) در V8 وWebAssembly  و Use after free در Downloads  و V8 را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3832 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_16.html  
CVE-2024-3834 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_16.html  
CVE-2024-3833 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_16.html  
CVE-2024-3914 7.3 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/04/stable-channel-update-for-desktop_16.html  

 

 

administrator

نظر دهید