مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در HPE

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در HPE شامل نرم‌افزار  Web ViewPoint Enterprise، نرم‌افزارVSS Provider  و CAPI Proxy  برای برخی محصولات ذخیره‌سازی  HPE MSAامکان دسترسی غیرمجاز به برخی منابع یک سیستم NonStop و ارتقا سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22435 8.3 نامشخص https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbns04624en_us  
CVE-2024-22437 7.3 نامشخص https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=hpesbst04630en_us  

 

 

administrator

نظر دهید