مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی در WordPress شامل افزونه‌های Shopping Cart & eCommerce Store تا نسخه 5.6.3،  WPvivid Backup & Migration  تا نسخه 0.9.99، Uncode Core تا نسخه 2.8.8، Shortcodes Ultimate نسخه قبل از 7.0.5 و AI Engine: ChatGPT Chatbot  تا نسخه 1.9.98 امکان تزریقSQL ، سریال‌زدایی PHAR، ارتقا سطح دسترسی، Stored XSS و بارگذاری فایل مخرب را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3211 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/576ca901-45e2-4e6d-9bc4-370bf1f68077?source=cve  
CVE-2024-3054 7.2 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/bf26fc68-9fd4-4e4e-b34f-c947d95891f9?source=cve  
CVE-2023-51515 8.8 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/uncode-core/wordpress-uncode-core-plugin-2-8-8-privilege-escalation-vulnerability?_s_id=cve  
CVE-2024-2583 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/98d8c713-e8cd-4fad-a8fb-7a40db2742a2  
CVE-2023-51409 10.0 نامشخص https://patchstack.com/database/vulnerability/ai-engine/wordpress-ai-engine-plugin-1-9-98-unauthenticated-arbitrary-file-upload-vulnerability?_s_id=cve  

 

 

administrator

نظر دهید