مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Palo Alto

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Palo Alto شامل نرم‌افزار Palo Alto Networks PAN-OS امکان انکارسرویس (DOS) و راه‌اندازی مجدد فایروال هنگامی که امنیت GTP غیرفعال است، هنگام دریافت بسته‌های Windows Technology New LAN Manager (NTLM)  از سرورهای ویندوز و از طریق Burst بسته‌های ساخته شده، نشت حافظه، تغییر عضویت گروه نامناسب درCloud Identity Engine (CIE) و کنترل نامناسب دسترسی به منابع را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3385 7.5 نامشخص https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2024-3385  
CVE-2024-3384 7.5 نامشخص https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2024-3384  
CVE-2024-3383 7.4 نامشخص https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2024-3383  
CVE-2024-3382 7.5 نامشخص https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2024-3382  

 

 

administrator

نظر دهید