مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در IBM شامل IBM Security Verify Access Appliance نسخه 10.0.0 تا 10.0.7  امکان افشای اطلاعات و حمله مردمیانی (MITM) به‌دلیل عدم تأیید و اعتبارسنجی نامناسب اعتبار گواهی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-31873 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7147932  
CVE-2024-31872 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7147932  
CVE-2024-31871 7.5 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7147932  

 

 

administrator

نظر دهید