شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Tenda، شامل Tenda AX3 نسخه 16.03.12.11، از طریق list parameter در /goform/SetNetControlList امکان اجرای کد از راه دور (RCE) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51812 نامشخص https://gitee.com/blue_ty/cms/issues/I8PG2A  

 

 

administrator

نظر دهید