شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linux  شامل pkg_postinst  در Gentoo ebuild برای Slurm نسخه 22.05.3 با فراخوانیchown  امکان ارتقا سطح دسترسی به دسترسی ریشه بر روی فایل‌های موجود در سیستم فایل را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2020-36770 نامشخص https://bugs.gentoo.org/631552

 

 

administrator

نظر دهید