سیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat شامل EAP-7 امکان نمونه‌سازی HashMap و HashTable  بدون بررسی منابع مصرف‌شده در حین سریال‌زدایی از کلاس‌های خاص، که منجر به ارسال درخواست‌های مخرب با استفاده از این کلاس‌ها و انکار سرویس می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
VE-2023-3171 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-3171  

 

 

administrator

نظر دهید