جموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Dell

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا در Dell شامل Dell SupportAssist برای رایانه‌های شخصی (Home PCs) نسخه‌های 3.14.1 و قبل‌تر و Dell Client BIOS امکان ارتقا سطح دسترسی و دسترسی مستقیم به حافظه پیش از راه‌اندازی  (DMA)که منجر به اجرای فایل‌های اجرایی دلخواه بر روی سیستم‌عامل و اجرای کد دلخواه می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-48670 7.3 7.8 https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000220677/dsa-2023-468-security-update-for-dell-supportassist-for-home-pcs-installer-file-local-privilege-escalation-vulnerability  
CVE-2023-43088 7.2 6.8 https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000218223/dsa-2023-377  

 

 

administrator

نظر دهید