آسیب پذیری سطح بالا در Google Chrome

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بالا‌‌ در Google  شامل Google Chrome نسخه قبل از 120.0.6099.224 امکان دسترسی خارج از محدوده، Type confusion و نوشتن خارج از محدوده در V8 که منجر به سواستفاده از خراب شدن هیپ می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0519 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_16.html  
CVE-2024-0518 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_16.html  
CVE-2024-0517 7.8 نامشخص https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_16.html  

 

 

administrator

نظر دهید