آسیب پذیری در NCR Terminal Handler

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا در NCR  شاملNCR Terminal Handler  نسخه 1.5.1 امکان CSRF که منجر به ارتقا سطح دسترسی و به‌دست آوردن اطلاعات حساس می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-47024 8.8 نامشخص https://docs.google.com/document/d/18EOsFghBsAme0b3Obur8Oc6h5xV9zUCNKyQLw5ERs9Q/edit?usp=sharing  

 

 

administrator

نظر دهید