آسیب پذیری با سطح خطر بالا در SolarWinds

شناسایی آسیب پذیری با سطح خطر بالا در SolarWinds شامل SolarWinds Security Event Manager امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0692 8.8 نامشخص https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/sem/content/release_notes/sem_2023-4-1_release_notes.htm  

 

 

administrator

نظر دهید