آسیب پذیری با سطح خطر بالا در IBM

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها با سطح خطر بالا و بحرانی درIBM ، شامل IBM App Connect Enterprise نسخه‌‌های 11.0.0.1 تا 11.0.0.24 و 12.0.1.0 تا 12.0.11.0 و IBM OpenPages نسخه‌های 8.3 و 9.0 به دلیل محدودیت نامناسب و تلاش های بیش از حد برای احراز هویت امکان دور زدن امنیت، دسترسی غیرمجاز مدیریتی به برنامه، به دست آوردن اطلاعات حساس و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22317 9.1 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7108661  
CVE-2023-40683 8.8 نامشخص https://www.ibm.com/support/pages/node/7107774  

 

 

administrator

نظر دهید