آسیب‌پذیری در WordPress

  • اخبار

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بالا درWordPress  شامل افزونه WPForms Pro نسخه 1.8.5.3 و قبل‌تر امکان Stored XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7063 7.2 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/31c080b8-ba00-4e96-8961-2a1c3a017004?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید