آسیب‌پذیری‌‌ در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Tenda شاملShenzen Tenda Technology CP3V2.0  نسخه 11.10.00.2311090948 امکان بدست آوردن اطلاعات حساس از طریق مؤلفه رمز عبور را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24488 نامشخص https://github.com/minj-ae/CVE-2024-24488  

 

 

administrator

نظر دهید