آسیب‌پذیری‌‌ در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Python، شاملPyPXE  نسخه 1.8.4 به‌دلیل سرریز بافر امکان انکار سرویس از طریق تابع handle در ماژول tftp  را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-46960 نامشخص https://github.com/pypxe/PyPXE/issues/206  

 

 

administrator

نظر دهید