آسیب‌پذیری‌ در PHP

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در PHP شامل resumable.php (با نام مستعار PHP backend برای resumable.js) نسخه 0.1.4 قبل از 3c6dbf5  امکان بارگذاری فایل دلخواه در هر نقطه از filesystem از طریق ../ در محتوای multipart/form-data در upload.php را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52086 8.1 https://github.com/dilab/resumable.php/issues/34  

 

 

administrator

نظر دهید