آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در OpenSSL

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در OpenSSL امکان انکار سرویس و از کار افتادن OpenSSL به‌دلیل پردازش یک فایل PKCS12 با فرمت مخرب را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0727 نامشخص https://github.com/openssl/openssl/commit/09df4395b5071217b76dc7d3d2e630eb8c5a79c2  

 

 

administrator

نظر دهید