آسیب‌پذیری‌ در OpenSSL

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در OpenSSL، شامل OpenSSL SSL/TLS نسخه 3.1 و FIPS 3.1، به دلیل برنامه‌هایی که از تابع EVP_PKEY_public_check()  برای بررسی کلیدهای عمومی RSA استفاده می‌کنند امکان انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6237 نامشخص https://github.com/openssl/openssl/commit/0b0f7abfb37350794a4b8960fafc292cd5d1b84d  

 

 

administrator

نظر دهید