آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Mozilla

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Mozilla شامل Firefox برای iOS QR Code Scanner در هنگام اسکن یک QR Code با ویژگیQR Code Scanner قبل از رفتن به صفحه مشخص شده در کد از کاربر اسکن کد خواسته نمی‌شود.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0953 نامشخص https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1837916  

 

 

administrator

نظر دهید