آسیب‌پذیری‌ در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linux شامل Linux kernel امکان عدم استفاده از عملیات پاکسازی دوباره و use-after-free را برای مهاجم فراهم می‌سازد. با وجود این‌که از flush_work() برای متوقف کردن worker استفاده می‌شود، اما می‌توان آن را در switch_timer() تغییر داد. در نتیجه، باگ use-after-free رخ می‌دهد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52629 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/246f80a0b17f8f582b2c0996db02998239057c65  

 

administrator

نظر دهید