آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Linux شامل ncurses  نسخه 20230610-6.4 (برای Gnu) امکان عدم ارجاع اشاره‌گر NULL در tgetstr از tinfo/lib_termcap.c را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-45918 نامشخص https://lists.gnu.org/archive/html/bug-ncurses/2023-06/msg00005.html  

 

 

administrator

نظر دهید