آسیب‌پذیری‌ در Linksys

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Linksys شامل مسیریاب Linksys E5600 نسخه 1.1.0.26 امکان تزریق فرمان از طریق پارامتر ipurl در نقطه‌پایانی (endpoint) /API/info  فرم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33789 نامشخص https://github.com/ymkyu/CVE/tree/main/CVE-2024-33789  

 

 

administrator

نظر دهید