آسیب‌پذیری‌‌ در Joomla

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در Joomla شامل مولفه DP Calendar امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21727 نامشخص https://extensions.joomla.org/extension/dpcalendar  

 

 

administrator

نظر دهید