آسیب‌پذیری‌ در HP

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در HP، شامل چاپگرهای HP OfficeJet Pro، به دلیل استفاده از درخواست نادرست URL eSCL GET امکان انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-4063 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10321463-10321488-16/hpsbpi03927  

 

 

administrator

نظر دهید