آسیب‌پذیری در HP

شناسایی آسیب‌پذیری در HP شامل چاپگرهای HP با ایجاد یک فایل dll مخرب با همان نام dll اصلی درHP printer’s Firmware Update Utility (FUU) با سطح دسترسی مدیر و قرار دادن آن در فهرست دانلودهای پیش‌فرض مایکروسافت ویندوز امکان اجرای کد دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2209 نامشخص https://support.hp.com/us-en/document/ish_10354903-10354932-16  

 

 

administrator

نظر دهید