آسیب‌پذیری‌‌ در EMS SQL Manager

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در EMS SQL Manager نسخه3.6.2 (build 55333)  برای Oracle امکان ربودن DLL (DLL hijacking) را برای مهاجم فراهم می‌سازد. مهاجم می‌تواند در هر بار اجرای محصول، کد دلخواه را اجرا کند.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51710 نامشخص https://excellium-services.com/cert-xlm-advisory/CVE-2023-51710  

 

 

administrator

نظر دهید