آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Django

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ در Django نسخه 3.2 قبل از 3.2.24، نسخه 4.2 قبل از 4.2.10 و نسخه 5.0 قبل از 5.0.2 در صورتی که intcomma template filter با رشته‌های بسیار طولانی استفاده شود، امکان انکار سرویس را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24680 نامشخص https://www.djangoproject.com/weblog/2024/feb/06/security-releases  

 

 

administrator

نظر دهید