آسیب‌پذیری‌ در D-link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در D-link، شامل D-link DIR-816A2 نسخه 1.10CNB05، از طریق پارامتر wizardstep4_ssid_2 در تابع sub_42DA54 امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24321 نامشخص https://github.com/dkjiayu/Vul/blob/main/DIR816A2-dir_setWanWifi.md  

 

 

administrator

نظر دهید