آسیب‌پذیری‌‌ در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ در D-Link، شامل D-Link DIR-823G A1V1.0.2B05 به‌دلیل عدم ارجاع اشاره‌گر تهی (Null)  در تابع اصلی upload_firmware.cgi امکان انکار سرویس (DoS)  از طریق دستکاری ورودی را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33345 نامشخص https://github.com/n0wstr/IOTVuln/tree/main/DIR-823g/UploadFirmware  

 

 

administrator

نظر دهید