آسیب‌پذیری‌ در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در D-Link، شامل افزونه D-LINK Go-RT-AC750 نسخهv101b03  و قبل از آن، به دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته از طریق تابع hnap_main امکان ارسال درخواست‌های POST را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27683 نامشخص https://drive.google.com/file/d/18RhbBnaD_kH16Y6C-7TpSSPUmYKKyU_k/view  

 

 

administrator

نظر دهید