آسیب‌پذیری‌ در Axigen

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Axigen شاملAxigen Mail Server  برای ویندوز تا نسخه‌های 10.5.18 امکان اجرای کد دلخواه با سطح دسترسی پایین و ارتقا سطح دسترسی از طریق بارگذاری DLL ناامن از دایرکتوری world-writable در طول initialization سرویس را برای مهاجم محلی فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28589 نامشخص https://www.axigen.com/knowledgebase/Local-Privilege-Escalation-Vulnerability-on-Axigen-for-Windows-CVE-2024-28589-_402.html  

 

 

administrator

نظر دهید