آسیب‌پذیری‌ در Axigen WebMail

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در Axigen WebMail نسخه 10.x قبل از 10.3.3.62 امکان XSS از طریق image attachment viewer را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25080 نامشخص https://www.axigen.com/knowledgebase/Axigen-WebMail-XSS-Vulnerability-CVE-2024-25080-_401.html  

 

 

administrator

نظر دهید