آسیب‌پذیری در 360 Total Security Antivirus

شناسایی آسیب‌پذیری در 360 Total Security Antivirus نسخه 11.0.0.1061 برای ویندوز امکان ارتقا سطح دسترسی محلی از طریق Symbolic Link Follow جهت حذف فایل دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22014 نامشخص https://github.com/mansk1es/CVE_360TS  

 

 

administrator

نظر دهید