آسیب‌پذیری‌ در مسیریاب‌های D-Link DIR-822

شناسایی آسیب‌پذیری‌ در مسیریاب‌های D-Link DIR-822 شامل DIR-822 Rev. B Firmware v2.02KRB09 و DIR-822-CA Rev. B Firmware v2.03WWb01 به‌دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته در سرویس HNAP امکان اجرای کد از راه دور در سمت LAN را برای مهاجم احراز هویت نشده از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25331 نامشخص https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10372  

 

 

administrator

نظر دهید