آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Zohocorp

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Zohocorp شامل ManageEngine OpManager نسخه 12.7.258 امکان پیمایش دایرکتوری در عملکرد  uploadMibرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-47211 8.6 https://www.manageengine.com/itom/advisory/cve-2023-47211.html 9.1

 

 

برچسب ها:
administrator

نظر دهید