آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Zohocorp

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Zohocorp شامل ManageEngine Desktop Central نسخه 9، 90055build  امکان بارگذاری فایل مخرب بدون بررسی و ارائه اعتبارنامه را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2370 9.8 نامشخص https://www.incibe.es/en/incibe-cert/notices/aviso/unrestricted-file-upload-vulnerability-manageengine-desktop-central  

 

 

administrator

نظر دهید