آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در TP-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در TP-Link، شامل Turk Telekom TP-Link تا 2024.03.28، امکان تزریق فرمان سیستم عامل را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6437   نامشخص https://www.usom.gov.tr/bildirim/tr-24-0244 9.8

 

 

administrator

نظر دهید